Ledennieuws (Blog)

Algemene Ledenvergadering 26 oktober 2020

2019 03 25 TKKH ALV 008
De 137e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Toonkunstkoor Hilversum 1e afdeling vindt plaats op maandag 26 oktober 2020 om 20.00 uur in de Morgenster aan de Seinstraat in Hilversum.

Dit wordt een bijzondere vergadering nu de coronacrisis heerst. Ondanks de aangescherpte corona restricties  heeft het bestuur besloten deze uitgestelde ALV te laten plaatsvinden. Er zijn voorstellen waar het koor dit jaar over moet beslissen en het ziet er niet naar uit dat verder uitstel van de ALV zal opleveren dat er meer koorleden aanwezig mogen zijn. De regels zijn op dit moment als volgt:

Er mogen maximaal 30 mensen in de kerk zijn en dat betekent dat er naast de reeds aanwezigen en het bestuur nog 22 leden de  vergadering kunnen bijwonen. Je bent verplicht je daar voor aan te melden. Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding en wordt per mail aan je bevestigd. Omdat enkele agendapunten om instemming vragen verzoeken wij overige koorleden vriendelijk om  hun stem digitaal uit te brengen. Er wordt per mail toegelicht hoe dat in zijn werk gaat.