Skip to main content

Ledennieuws (Blog)

ALV afgelast, repetities opgeschort

2020 10 18 herfstzon 001Het bestuur van het Toonkunstkoor Hilversum heeft in nauw overleg met dirigent Nico Hovius besloten om de koorrepetities voorlopig op te schorten tot en met 23 november. Het bestuur is positief over de manier waarop de repetities tot nu toe zijn verlopen en volgens het protocol van Koornetwerk zouden we op deze manier ook door mogen gaan. Toch willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen nu nadrukkelijk wordt gevraagd om alle contact zoveel mogelijk te vermijden. Het aantal besmettingen stijgt schrikbarend, zeker in de regio Gooi & Vechtstreek.   

Dit betekent ook dat de Algemene Ledenvergadering weer geannuleerd wordt.  De ALV wordt nu op een andere manier georganiseerd.