Skip to main content

Toonkunst Nieuws

Cons Jonge Poerink erelid Toonkunstkoor Hilversum

DSC 4575 w1920

Maandagavond 13 mei 2024 is Cons Jonge Poerink op voordracht van het bestuur en met hartelijke en enthousiaste instemming van alle koorleden benoemd tot erelid van het Toonkunstkoor Hilversum. Cons is inmiddels 55 jaar lid van het koor en in 1979 was zij de eerste vrouwelijke voorzitter. In haar achtjarige periode als voorzitter is het honderdjarig bestaan van Toonkunstkoor Hilversum op grootse wijze gevierd.

DSC 4560 w1920

De huidige voorzitter Alex Commandeur overhandigde Cons de Oorkonde voor het erelidmaatschap en speldde haar de versierselen op. Voor deze bijzondere gelegenheid was ook de dochter van Cons aanwezig om haar moeder te eren.  

DSC 4573 w1920
Op deze kooravond kregen ook meerdere andere koorleden een bloemetje voor hun 10- of 15 jarig lidmaatschap van het koor. Nog even volhouden tot ze zover zijn als Cons Jonge Poerink! 

DSC 4587 w1920
Meer foto's in het fotoalbum.