Skip to main content

Toonkunst Nieuws

Vruchtbare open repetitie

Er moesten heel wat stoelen bijgeschoven worden op maandagavond 11 september. Een grote groep nieuwsgierigen meldde zich voor de open repetitie van het Toonkunstkoor Hilversum. Even inzingen en de dirigent leerde het koor twee canons aan en dat liep meteen als een trein, mét de gastzangers erbij! Bij het instuderen van de Schipbreuk klonk de grote mannengroep als een stel stoere matrozen. Een mooi succes deze open repetitie, want er waren meteen enkele nieuwe zangers die zich aangetrokken voelden door de manier van studeren en de sfeer in het koor. Dus die zien we zeker terug!open repetitie