Toonkunst Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2012

20120326_ALV_koor_004_640x480
Tijdens de ledenvergadering treedt Elma Wiegman af als secretaresse.

20120326_ALV_koor_015_640x480
  Als dank voor het vele werk krijgt zij een wandelweekend kado.

20120326_ALV_koor_007_640x480


 Sandra de Graaf doet mede namens Christien Schut verslag van de PR acties voor het Jenkinsconcert.

20120326_ALV_koor_014_640x480
  De nieuwe secretaresse Els Terlien gaat meteen aan het werk.

20120326_ALV_koor_011_640x480
  Paula Romijn vertelt over het artikel dat uit zal komen bij het 130-jarig bestaan van ons koor.

20120326_ALV_koor_023_640x480
  Lucie Smallegange krijgt de welverdiende Toonkunstpenning voor 40 jaar lidmaatschap.

20120326_ALV_koor_025_640x480
   Met de verloting wordt de Toonkunstkas weer gespekt.