Ledennieuws (Blog)

Klaar voor het concert

2019 11 22 Generale Mozart Bach 004Na de Generale Repetitie in het Muziekcentrum van de Omroep zijn we klaar voor het concert op 23 november. We zullen zingen voor een uitverkochte zaal! Alle koorleden worden om 19.00 uur verwacht in studio 4 van het MCO, de dames in lang zwart, de heren in zwart pak met zwart strikje en alle koorpartituren zwart gekaft. Veel succes en zangplezier!

Generale 22 november en oefenlinkjes

MCODe Generale Repetitie voor ons concert van 23 november is op vrijdagavond 22 november in het Muziekcentrum van de Omroep, Heuvellaan 33 in Hilversum.  Om 19.00 uur worden alle koorleden daar verwacht om samen met de solisten en het orkest te werken aan de uitvoering van de Bachcantate en het Requiem van Mozart. Voor de puntjes op de i kun je van tevoren nog oefenen via deze linkjes:   http://www.cyberbass.com/Major_Works/Mozart_W_A/mozart_KV626_requiem.htm

Koordag in de Kapel

De KapelZaterdag 2 november houden we onze koordag in de Kapel aan de 's Gravelandseweg 144 in Hilversum. De inloop is vanaf half tien, de beheerder Toon zorgt dan voor koffie en thee. Altijd lekker als koorleden iets meenemen voor daarbij! Om 10 uur beginnen we met de repetitie voor ons concert op 23 november. Dus we besteden aandacht aan Bach en Mozart. Voor de lunchpauze gelieve een eigen lunchpakketje mee te nemen. De koordag duurt tot ongeveer half vier.

Nico Hovius twintig jaar onze dirigent

2019 10 14 Nico 20 jaar dirigent Feestrepetitie 075Onze dirigent Nico Hovius dacht op maandagavond 14 oktober een gewone repetitieavond te leiden, maar hij werd verrast door het koor, dat toen hij binnenkwam meteen de "Hoviuscantate" inzette: een door hemzelf geschreven muziekstuk waarop nu een toepasselijke tekst voor hem geschreven was door Hilde van Ooijen en Alex Commandeur. Henk van Zonneveld begeleidde het koor op de piano en Arleen van Wijland droeg als sopraan haar steentje bij aan deze feestelijke uitvoering.

Precies twintig jaar geleden kwam Nico Hovius bij het koor, memoreerde de voorzitter Alex Commandeur en dat bleek een gouden greep voor het Toonkunstkoor Hilversum. De voorzitter overhandigde Nico een pianolampje om de noten wat beter te kunnen onderscheiden en een fotoboek, waarin de dirigent een hoofdrol  speelt, gemaakt door Nico Verbeek. Deze had ook een mooie cheque gemaakt in Mondriaanstijl met een cadeaubedrag voor de dirigent.

Nico Hovius was in het begin even confuus van al deze jubileumacties, maar hij genoot er toch van. Tijdens de koffiepauze kon iedereen op het grote scherm nog een videopresentatie zien van Hans Doeve over Nico twintig jaar dirigent, met muziek van De koorzanger, ook een compositie van Nico Hovius. Geïnspireerd door deze mooie  belevenis was het voor koor en dirigent daarna weer tijd voor serieuze zaken: de koorrepetitie van het Requiem van Mozart.  Aan het eind van de avond kon de dirigent huiswaarts keren met grote bossen bloemen voor zijn vrouw.

Workshop Albert van Ommen

2019 10 05 workshop Albert van Ommen 003Zaterdagmiddag 5 oktober was het Annagebouw het podium voor Albert van Ommen. Hij gaf een workshop aan ons koor, in twee etappes: eerst de bassen en alten en daarna de sopranen en tenoren. Albert legde zijn eigen accenten op de noten van het Requiem van Mozart. Zo zijn we weer beter voorbereid op het concert van 23 november aanstaande.

Zangworkshop 5 oktober

2018 10 13 koordag Annagebouw 012 800x530
Op 5 oktober organiseert het bestuur een zangworkshop in het Annagebouw. Van 13.00 uur tot 15.00 uur worden de bassen en alten verwacht, de sopranen en tenoren zijn van 15.00 uur tot 17.00 uur aan de beurt.  De workshopleider zal zijn Albert van Ommen, tenor bij het Nederlands Kamerkoor en stemcoach. De workshop bevat o.a. ritmische vorming, ademhalingsoefeningen en de verzorging van lettergrepen. Onze dirigent Nico Hovius zorgt in overleg met Albert dat het oefenmateriaal aansluit op de muziek waar we mee bezig zijn, zodat het geleerde meteen toegepast kan worden. De kosten voor de workshop zijn 5 euro, van tevoren te voldoen aan Lon Vroonland. Het Annagebouw is het gebouw achter de Vituskerk.

Projectleden Requiem Mozart

2019 06 03 projectleden 001
Een hele groep projectleden heeft zich aangemeld om mee te zingen met het Requiem van Mozart in november van dit jaar. Inmiddels is de inschrijving voor nieuwe projectleden gestopt. We zijn maandag 3 juni begonnen met de studie van dit muziekstuk, naast de Koffiecantate voor het Hofconcert op 3 juli. Dit zijn een aantal van de projectleden die zich op dit moment hebben aangemeld: 

Yvonne Botbijl, Riet Bogerman, Ellis van Wilgenborg, Evert van Tijn, Bert Huisman en Dick Vermeij. Veel zangplezier gewenst!

2019 06 03 Yvonne Botbijl 800x5302019 06 03 Riet Bogerman 800x5302019 06 03 Ellis van Wilgenborg 800x5302019 06 03 Evert van Tijn 800x5302019 06 03 Bert Huisman 800x5302019 06 03 Dick Vermeij 800x530

Hanneke Tuk Erelid

2019 05 20 Hanneke erelid 019Tijdens een intermezzo op de repetitieavond van 20 mei 2019 is Hanneke Tuk-Leertouwer benoemd tot Erelid van het Toonkunstkoor Hilversum. De voorzitter, Alex Commandeur,  roemde haar inzet gedurende meer dan 50 jaar lidmaatschap, waarbij zij vele taken vervulde op de haar eigen bescheiden wijze. Al 20 jaar beheert Hanneke ook met grote nauwgezetheid de muziekbibliotheek van het koor.

Verrast was Hanneke door de komst van haar familie op deze voor haar normaal begonnen repetitieavond. Ontroerd en vereerd door de lovende woorden van alle koorleden, die haar spontaan toezongen. Het nieuw benoemde erelid ontving een mooie oorkonde en met taart en bloemen werd de feestvreugde compleet. 

Hanneke erelid oorkondeHet is de derde keer in de geschiedenis van het Toonkunstkoor Hilversum dat een koorlid tot Erelid wordt benoemd. Deze eer viel eerder te beurt aan de inmiddels overleden heer Kees Giskes en aan mevrouw Lucie Smallegange  Luciedie deze avond ook aanwezig was.

 

 

Wij feliciteren Hanneke nogmaals hartelijk met deze terecht verdiende onderscheiding en wij hopen nog lang van haar gaven te kunnen genieten.

6 mei geen koorrepetitie

Maandagavond 6 mei is er geen koorrepetitie. Onze dirigent Nico Hovius gaat met een groep koorleden naar Sint Petersburg. Zij zullen daar op 8 mei de Mass for Peace van Karl Jenkins uitvoeren. Wij wensen hen een goede reis en veel succes. We hopen iedereen weer terug te zien op 13 mei om kwart voor acht in de Morgensterkerk.
2019 05 04 Herdenkingsconcert 15

Herdenkingsconcert 2019

Voor het Herdenkingsconcert worden de koorleden om 18.45 uur verwacht in de Evangelisch Lutherse Kerk aan de Bergweg 6. De voorgeschreven kleding is lang zwart voor de dames en een zwart pak met zwarte strik voor de heren. Na het inzingen is er gelegenheid om samen koffie te drinken en om de dodenherdenking bij te wonen in het Rosarium. Het concert begint daarna rond half negen.
4 mei affiche 2019

Generale repetitie 3 mei

De Generale Repetitie voor het Herdenkingsconcert is op 3 mei in de Evangelisch Lutherse Kerk aan de Bergweg 6. We starten om 19.45 uur en repeteren zonder pauze de twee stukken van Rheinberger samen met  Henk van Zonneveld en  Arleen van Wijland. 2018 05 04 Herdenkingsconcert Dvorák 014

Koordag 6 april in De Kapel

2015 04 25 koordag Kapel 003

Zaterdag 6 april houden we onze koordag in De Kapel aan de 's Gravelandseweg 144. We hebben dan een aantal aaneengesloten uren om te werken aan onze muziekstukken . Alle koorleden zijn welkom vanaf 9.30 uur voor koffie of thee. We beginnen dan met de repetitie om 10.00 uur. Voor drinken wordt gezorgd, wel graag je eigen brood meenemen voor de lunchpauze. We repeteren tot ongeveer 15.00 / 15.30 uur. Neem gerust iets lekkers mee voor bij de koffie, dat wordt altijd op prijs gesteld!

Je kunt parkeren op de ´s Gravelandseweg bij De Kapel en op de Wisseloordlaan (eerste straat rechts voorbij De Kapel).

Nieuw bestuurslid

2019 03 25 TKKH ALV 024Op de algemene ledenvergadering van 25 maart is Eveline de Wijs benoemd tot secretaris van ons Toonkunstkoor. Zij neemt deze taak over van Els Terlien, die deze functie acht jaar lang nauwgezet en met energie vervuld heeft. Wij bedanken Els voor haar inzet en wensen Eveline succes in het bestuur.

 

2019 03 25 TKKH ALV 008

Algemene Ledenvergadering 25 maart 2019

nieuw bestuur Alex en HildeAlle koorleden zijn uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op 25 maart. De agendastukken zijn inmiddels per mail verstuurd aan eenieder. De secretaresse Els Terlien is niet herkiesbaar; het bestuur draagt Eveline de Wijs voor voor deze functie. Het bestuur rekent op ieders komst om kwart voor acht. Na de koffie repeteren we verder met onze koorstukken.

Affiche Herdenkingsconcert 2019

4 mei affiche 2019Voor ons herdenkingsconcert op 4 mei wanneer we muziek van Joseph Rheinberger uitvoeren, heeft Nico Verbeek een mooie affiche gemaakt. Hij gebruikte hiervoor een miniatuur uit het beroemde gebedenboek van Maria van Gelre. De tekst op het affiche is:

O here ihesu criste um
den groissen ruwen
den uyr gebenedide
moeder zu vesper tzijt hadde do

De tekst gaat verder:

ir van dem cruce woirt genomen doe sij bloedich wart van uyren rosenvaire bloide.

Als volgt vertaald: O heer Jesus Christus om de grote rouw/droefheid die uw gebenedijde (gezegende) moeder rond vespertijd (in de late namiddag) had, toen...u van het kruis werd gehaald toen zij bloedig (met bloed besmeurd) was van uw rozenkleurig bloed.

Met dank aan Frans Hinskens voor de vertaling.

Download en verspreid het affiche. 

 

Start in de Morgenster

2019 01 07 Toonkunst Morgenster Nieuwjaar 001We zijn het nieuwe jaar 2019 begonnen met een nieuwe oefenruimte in de Morgenster aan de Seinstraat. Ook met een nieuw stuk om in te studeren: het Miserere van Rheinberger, een passend stuk voor het Herdenkingsconcert op 4 mei. Dan voeren we ook het Stabat mater van Rheinberger uit.

2019 01 07 Toonkunst Morgenster Nieuwjaar 006Na deze repetitie proostten we op het nieuwe jaar in de benedenzaal van de Morgenster, waar onze voor zitter Alex Commandeur ook zijn nieuwjaarstoespraak hield. Een goede start van een muzikaal jaar!

Nieuwjaarsreceptie in de Morgenster

Maanmorgensterdagavond 7 januari repeteren we voor het eerst in de Morgensterkerk, Seinstraat 2 in Hilversum. We beginnen om kwart voor acht en zingen dan tot kwart over negen. Daarna houden we onze nieuwjaarsreceptie met een drankje en een hapje. Het eerste rondje is van het bestuur, dat iedereen alvast een goed en muzikaal jaar toewenst.

 

Afscheid oefenruimte Grote Kerk

2018 12 17 Jan en Nel Toonkunstkoor 010Maandagavond 17 december was de laatste repetitieavond in het zaaltje van de Grote Kerk. Het werd daar wat te klein nu het Toonkunstkoor groeit. We zullen voortaan de gezellige ondersteuning van het kostersechtpaar Jan en Nel Bruggeman moeten missen. We hebben hen toegezongen met een afscheidslied (door Hilde gemaakt) op de wijs van O Fortuna, iets dat Jan zeer kon waarderen!

Nieuwe website

De website is vernieuwd en aan de vernieuwing wordt de komende weken nog verder gewerkt.

Wat is/wordt vernieuwd/vervangen:

  • De vormgeving en pagina-indelingen. Met name van de welkompagina en de pagina's over het koor.
  • De agenda (tijdelijk).
  • De ledenlijst.

Wat is gebleven:

  • De structuur, dat wil zeggen het menu en de menu-items en bijbehorende pagina's.
  • Ook de (soort) inhoud is niet gewijzigd. Het overgrote deel van de historie (oude artikelen, foto's en video's) is te vinden op de nieuwe website.
  • Leden en vrienden van het koor kunnen inloggen met de oude gebruikersnaam/wachtwoord. (Ben je die kwijt mail dan even naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Wat is verdwenen:

  • Het oude 'smoelenboek'. Foto's van leden zijn nu opgenomen in de ledenlijst.
  • De agenda/kaartverkoop functie is nog niet aangebracht. (Maar zal in één of andere vorm wel terugkomen).
  • Diverse weinig gebruikte of achterhaalde pagina's. (Persberichten, Kunst & Cultuur links, etc.).

 

Commentaar of suggesties? Laat het even weten via het contactformulier.

Studie Rheinberger

Stabat Mater Rheinberger MuziekBij het herdenkingsconcert op 4 mei 2019 voeren we twee stukken van Joseph Rheinberger uit: het Miserere en het Stabat Mater. Op www.koorpartijen.nl kun je je eigen partij opzoeken om de noten  te leren.

Joseph Gabriel Rheinberger 
Joseph Gabriel Rheinberger (1839-1901) werd geboren in Liechtenstein, maar bracht het grootste deel van zijn leven door in Duitsland. Vanaf 1860 was hij aan de Koninklijke Muziekschool in München orgelleraar en vanaf 1867 tevens contrapuntleraar. Naast leraar was hij componist, organist en kapelmeester.

Van zijn omvangrijk oeuvre zijn vooral de 20 grote orgelsonates belangrijk. Hij schrijft 2 Stabat Mater-versies. De tweede versie is het vierdelig Stabat Mater in g-Moll op. 138 voor koor (SATB) en orgel en dateert uit 1890. Het typeert zich door een barokstijl en wordt beschreven als een muziekstuk van een moderne en tevens traditionele kwaliteit.

Stabat Mater
Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten op de Moeder Gods in haar smart om de gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht, Stabat mater dolorosa (Nederlands: 'De moeder stond bedroefd').

1.

Stabat mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.

2.

Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.
O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti
Quae maerebat et dolebat.
Et tremebat, cum videbat
Nati poenas incliti.

3.

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Piam matrem contemplari
Dolentem cum filio?

4.

Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis
Et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum
Dum emisit spiritum.

5.

Eia mater fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

6.

Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
Tui nati vulnerati
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide!

7.

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.
Iuxta crucem tecum stare
Te libenter sociare
In planctu desidero.

8.

Virgo virginum praeclara,
Mihi iam non sis amara,
Fac me tecum plangere.
Fac ut portem Christi mortem,
Passionis eius sortem
Et plagas recolere.

9.

Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari
Ob amorem filii,
Inflammatus et accensus,
Per te virgo sim defensus
In die iudicii.

10.

Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.
Quando corpus morietur
Fac ut animae donetur
Paradisi gloria.
Amen.
(Alleluia.)

1.

Naast het kruis, met schreiende ogen
Stond de moeder, diep bewogen
Toen de Zoon te sterven hing,

2.

En haar door het zuchtend harte,
Overstelpt van wee en smarten,
't Zevenvoudig slagzwaard ging.
O hoe droef, hoe vol van rouwe,
Was die zegenrijkste vrouwe,
Moeder van Gods ene Zoon!
Ach, hoe streed zij! ach, hoe kreet zij,
En wat folteringen leed zij,
Bij 't aanschouwen van die hoon!

3.

Wie, die hier niet schreien zoude,
Als hij 't grievend leed aanschouwde,
Dat Maria's ziel verscheurt?
Wie kan, zonder mee te wenen,
Christus' moeder horen stenen,
Nu zij met haar zoon hier treurt?

4.

Voor de zonden van de zijnen
Zag zij Jezus zo in pijnen,
En de wrede geselstraf,
Zag haar lieve Zoon zo lijden,
Heel alleen de doodskamp strijden,
Totdat Hij zijn geest hergaf.

5.

Geef, o Moeder! bron van liefde,
Dat ik voel, wat U zo griefde,
Dat ik met U medeklaag.
Dat mij 't hart ontgloeit van binnen,
In mijn Heer en God te minnen,
Dat ik Hem alleen behaag.

6.

Heil'ge Moeder, wil mij horen,
Met de wonden mij doorboren,
Die Hij aan het kruishout leed.
Ach, dat ik de pijn gevoelde,
Die uw lieve Zoon doorwoelde,
Toen Hij stervend voor mij streed.

7.

Mocht ik klagen al mijn dagen,
En zijn plagen waarlijk dragen,
Tot mijn jongste stervenssmart.
Met U onder 't kruis te wenen,
Met uw rouw mij te verenen,
Dat verlangt mijn zuchtend hart.

8.

Maagd der maagden! nooit volprezen,
Wil voor mij niet bitter wezen,
Laat mij treuren aan uw zij,
Laat mij al de wrede plagen,
En de dood van Christus dragen,
Laat mij sterven zoals Hij.

9.

Laat zijn wonden mij doorwonden,
Worde ik bij zijn kruis verslonden
In het bloed van uwen Zoon.
Moge ik in het vuur niet branden,
Neem, o Maagd, mijn zaak in handen
In het oordeel voor Gods troon.

10.

Christus, moge ik eens behalen,
Als mijn levenszon gaat dalen,
Door uw Moeder, palm en prijs.
En als 't lichaam dan zal sterven,
Doe mijn ziel de glorie erven
Van het hemels paradijs.
Amen.
(Halleluja)

 Joseph en Fanny Rheinberger

(Tekst StabatMater.NL. Foto's Wikipedia.)