Ledennieuws (Blog)

Pittige Koordag

koordag 002 2Er was heerlijk gebakken door de Toonkunstleden voor deze koordag, maar de ruime parkeergelegenheid bij het Annagebouw viel enigszins tegen: er was op dezelfde zaterdag een priesterwijding in de St. Vituskerk. Na een intensieve oefensessie maakte de dirigent wat vroeger dan anders een eind aan de dag zodat iedereen weer op adem kon komen voor de volgende repetitie op maandag.