Ledennieuws (Blog)

Koordag in het Annagebouw

Zaterdag 15 november houden we onze koordag in het Annagebouw achter de St. Vituskerk aan de Emmastraat. Er is ruime parkeergelegenheid op het terrein rond de kerk. De inloop is vanaf half tien en we starten met de repetitie om tien uur. Graag eigen lunchpakket meenemen, voor drinken wordt gezorgd. Een goede traditie voor bij de koffie is dat Toonkunst bakt...De koordag duurt tot ongeveer vier uur.