Ledennieuws (Blog)

Afspraken Kerstconcert 2014

Kerstconcert 001
Hierbij een reminder voor alle koorleden voor de generale repetitie op vrijdag 12 december:

- aanwezig om 19.30 uur via de 'normale' ingang

- partituren alvast met zwarte kaft of in zwarte map

- de opkomst en de plaats tijdens het concert wordt geregeld door Lon; we oefenen daar alvast mee.

- de koffie (thee) is gratis

- einde generale repetitie tussen 22.00 en 22.30 uur

Afspraken voor ons kerstconcert op 13 december:

- aanwezig om 18.45 uur. Jassen en tassen kunnen in de bovenzaal achtergelaten worden

- ingang via de deur links van de grote kerkdeuren aan de Kerkbrinkzijde 

- inzingen om 19.00 uur, daarna koffie boven in de voor ons gereserveerde ruimte

- het opkomen wordt geregeld door Lon

- voor de pauze zingen we 'Charpentier'; alleen deze partituur nemen we mee

- na het eerste deel van het concert deze partituur weer mee naar boven nemen en vervolgens 'Saint Saëns' klaar houden voor het tweede deel van het concert

- de koffie (thee) is gratis (vooraf en in de pauze)

- bij de nazit zijn de consumpties echter niet gratis, we vragen hiervoor per consumptie € 1,00

Vriendelijke verzoek om nog even het gelamineerde blad met afspraken voor het concert na te lezen.

Met vriendelijke groet en tot vrijdag,

Els Terlien,  secretaris  Toonkunstkoor Hilversum